Search

PECS - Picture Exchange Communication System

Türkiye'de en popüler ADIS sistemlerinden biri PECS'dir. PECS (Picture Exchange Communication System/Resim Değiş-Tokuşuna Dayalı İletişim Sistemi), Amerikalı psikolog Andy Bondy ve konuşma terapisti Lori Frost tarafından geliştirilmiş olan bir alternatif iletişim sistemidir. PECS’de çocuğa, istediği bir nesneyi ya da etkinliği elde etmek için, o nesnenin ya da etkinliğin resmini karşısındakine vermesi öğretilir. PECS konuşamayan ya da konuşmayı işlevsel olarak kullanamayan her otizmli çocuğa öğretilebilir.

PECS öğretimi altı aşamaya ayrılmıştır. İlk başta tek bir resimle istek belirten öğrenci zamanla birden fazla resmi ayırt ederek bunları 2/3 cümle kalıbının içerisinde yerleştirmeyi öğrenir ör: Bana araba ver. Ben iyi. Ben kuş görüyorum.

Resimler ve cümleler taşınır bir cırtcırtlı klasöre konur. Bunun amacı, çocuğun istediği zaman, istediği yerde yeni bir cümle kurarak iletişime geçmesine fırsat vermektir.

PECS yöntemi sistemli bir uygulamadır ve bu nedenle PECS sadece bu eğitimi vermiş kişiler tarafından uygulanmalıdır.


Avantajları:

  • PECS "istediğimi söylersem(resmini verirsem) alırım" düşüncesini geliştirdiği için iletişim için motivasyonu ve iletişimin sebebini öğretir.

  • Resimler kullanıldığı için PECS için kullanılan dil herkes tarafından anlaşılabilir.

  • Birçok ADIS sistemi gibi önkoşul becerileri gerektirmez.

  • Yüksek motivasyonu olan nesne ve oyuncaklar ile başlar dolayısıyla motivasyonu ve katılımı artırır.

  • Yapılan araştırmalar PECS öğrenen çocukların önemli bir bölümünün işlevsel iletişim kurabildiklerini; bu çocukların bir bölümünde resimlerle iletişimin yanı sıra konuşmanın da geliştiğini; davranış sorunlarının ise azaldığı görülmektedir.

Dezavantajları:

  • PECS uygulama sistemi ve aşamalarını takip etmek gerektiği için bu uzun sürebilir ve süreç kişiye göre özelleştirilemez.

  • Uygulama ve öğrenme sürecinde 2 PECS eğitimcisi kullanılmalıdır.

  • İstek belirtmek ile sınırlıdır ve doğal iletişim fonksiyonlarına izin vermez. Özellikle itiraz veya ret etme gibi öğrencinin öğrenmesi gereken temel iletişim fonksiyonlarına imkan yaratmaz.

  • Konuşma partnerinin kitaba eklediği resimlerle sınırlıdır dolayısıyla bağımsız bir iletişim metodu değildir.

Tüm görseller DKT adayı Betül Sazoğlu tarafından hazırlanmıştır.

97 views0 comments

Recent Posts

See All