Search

"Çocuğum hiç konuşmuyor" ile "çocuğum benimle iletişime geçmiyor" aynı anlama gelmez

İletişimin ilk aşamalarında, öğrencilerin bazı kasıtsız ve kendine özgü iletişim yollarına sahip olmaları muhtemeldir. Bunların anlamlandırılması ve yanıtlanması çok önemlidir. Öğrencinin herhangi bir iletişim çabasını ve hareketini anlamlaştırmak ve buna yanıt ve önem vermek öğrencinin iletişim motivasyonunu artırır ve iletişim kurarakdiğer insanları/çevresini nasıl etkileyeceğini öğrenmesine yardımcı olur. Öğrencilerin yaptıklarıyla diğerlerinin yanıtları arasında bağlantı kurmak için çok sayıda fırsata ihtiyaçları vardırr. Öğrenciler daha geniş bir yelpazede yanıtlar geliştirdikçe, personel yanıt verdikleri davranışlar hakkında daha seçici olma yolunda çalışabilir ve böylece mevcut veya yakınlardaki nesneler / insanlar hakkında iletişimi şekillendirebilirler. Bunun için Judith Coupe O'Kane ve Juliet Goldbart'ın "Communication Before Speech" yani 'seslerden önce iletişim' kitabından yararlanarak çevrilen iletişim gelişiminin basamaklarından ve henüz kasıtlı iletişim olmadığında dahi öğrencimizin/çocuğumuzun kullandığı iletişim metodlarını anlamlandırmak için çalışabiliriz.47 views0 comments

Recent Posts

See All