Yüksek Konstrast Anahtar Kelime Sembol Panosu

Yüksek Konstrast Anahtar Kelime Sembol Panosu

Görsel dikkat ve nesne tanımlama için yüksek kontrast kullanmanın etkisi ve önemi, kortikal görme bozukluğu/kaybı (cortical visual impairment – CVI) olan çocuklarla çalışırken dikkate alınması gereken önemli bir özelliktir. Kortikal görme kaybı, beynin görme korteksinde veya arka görme yollarında ya da her iki bölümde de bir hasar oluşması nedeniyle oluşan görme kaybı durumunu ifade eder. Bu durum, beyinden kaynaklanan görme yetersizliğini kapsar. Göz işlevlerini yerine getirirken, görsel bilgilerin beyin tarafından işlemlenmesi ve yorumlanmasında problemler yaşanır.

Ortasında parlak bir sembol veya nesne bulunan basit, siyah bir arka plana sahip olan semboller; görsel dağınıklığı veya karmaşıklığı ortadan kaldırır ve çocuğun ana nesneye veya sembole görsel olarak odaklanmasını sağlar. Yüksek kontrast, dikkatleri için rekabet eden görsel bilgiler olmadan CVI'li bir çocuğun görsel dikkatini çeker.

 

Ospina LH. Cortical visual impairment. Pediatrics in review. 2009;30(11):e81

 

Çakmak S, Aslan C, Sözbilir M. Az Gören Öğrencilerin İşlevsel Görme Becerilerinin Değerlendirilmesi. In: Sarı H, editor. ELMIS 2016 Uluslararası Özel Eğitim Kongresi; Konya: Plaet Yayınları; 2016.