Search

Yardımlı Alternatif Ve Destekleyici İletişim Metodlarına Örnek 1

Yardımlı Alternatif ve Destekleyici İletişim Metodlarına önemli bir örnek Smartbox’a ait Super Core uygulamasıdır.

Bu uygulama 2500 kelime kadar geniş bir kelime dağarcığına sahiptir. Kelimeleri anlamlı ve pragmatik kategorileri içerisine yerleştirmiş, her kategori içerisinde kendini tekrarlayan fonksiyonel iletişim opsiyonları yerleştirilmiştir örneğin: bunu beğendim/beğenmedim, bitti, dur, devam, farklı birşey, evet/hayır gibi.

GPRS ile daha önce gidilen yerleri hatırlayıp, daha önce bu yerde, örneğin supermarket, kullanılan kelimelere ulaşmakta kolaylık yaratabiliyor. Aynı zamanda editleyip, yeni kelime/sözcük/cümle yerleştirme, internete erişme, telefon kullanma veya çevresel kontrol de uygulamanın içerisine dahil.Bu uygulamanın tek kötü tarafı ise henüz Türkçe hazır bu uygulama versiyonunun olmaması. Bunun sebebi de yeteri kadar istek belirtilmemiş olması ile ilgili.Peki siz hangi uygulamaları kullanıyorsunuz? Bu uygulamanın öğrencileriniz için yararlı olacağını düşünüyor musunuz?

40 views0 comments

Recent Posts

See All