Search

Yardımlı Alternatif Ve Destekleyici İletişim Metodları

Yardımlı diye nitelendirilen teknikler bireylerin kullanacakları bilgisayar, ses araçları, elektrik düğmesi vb. ek materyalleri içerir (Beukelman ve Mirenda, 2005). Bunlar kendi içinde ikiye ayrılabilir.

1) Kişiye adanmış/dedicated cihazlar: bu özel cihazlar belirli bir desteğe ihtiyaç duyanlara iletişim sağlamak amacıyla yapılmış cihazlardır. Sadece ADIS cihazlarıdır ve bu cihazlar aynı zamanda başka bir amaç için kullanılamazlar ör: internet, sosyal medya, oyun vs. Bu sebeple bu cihazlar sağlamlık, güvenilirler ve işlevsel bilgisayarlarda üretilmiştir.

2)