Search

SpeakBook Türkçe

Kendisi de bir MND/ALS hastası olan Patrick, bu tanının iletişim alanındaki etkisinin farkına vardı ve bu tanıdaki kişiler için ucuz ve kullanımı kolay bir iletişim yöntemi hazırlamak için yola koyuldu.


Speakbook, kendi mesajlarınızla doldurduğunuz bir iletişim kitabı için bir şablondur. Ayrıca bir alfabe grafiğine erişim sağlar. Başlangıçta MND düşünülerek geliştirilmiş olsa da, Speakbook okuryazar olan ve gözleriyle erişebilecekleri bir iletişim aracı gerektiren herkes için yararlı olabilir.


Patrick, üzücü bir şekilde vefat ettikten sonra, ACE ailesiyle birlikte Speakbook'ları herkesin kullanımına açmak ve diğerlerini bu sistemi uyarlayıp kişiselleştirmeye ve ardından bunları başkalarıyla paylaşmaya teşvik etmek için çalışıyor.