Search

Gözle Kontrol Edilen İletişim sistemleri - Eye Gaze Technology

Birkaç gün önce size şu an solunum zorluğu sebebiyle iletişim geçemeyen hastalar için hastanelerde kullanılan gözle kontrol edilen iletişim sistemlerinden bahsetmiştim. Peki bu gözle kontrol edilen alternatif ve destekleyici iletişim sistemleri nasıl çalışır?

Özetle bu teknoloji kişinin nereye baktığını içindeki kamera ile belirler ve kişinin göz hareketiyle yönlendirilir.

Gözü takip eden teknoloji kızılötesi, aydınlatıcı ve algoritmalardan oluşur. - Kızılötesi ışığı göz bölgesinin yanına gönderir ve ışıklar gözlere yansır. - Kameralar kullanıcının gözünün ve gözün kalıbının görüntüsünü yakalar. - Algoritmalar kullanıcının gözünü nasıl kullandığına dair spesifik bilgileri toplar ve buna göre kişiye uygun bir algoritma üretir. Bu filtreleme ve hesaplamalar sayesinde, göz izleyici nereye baktığınızı bilir ve bunu kullandığınız iletişim sistemine (örneğin bilgisayar ekranı) yansıtır. Böylece kişi kendi göz ve göz yetisine uygun bu teknoloji ile kontrolünü kullanarak iletişime geçebilir.

Bu sistem ağır fiziksel engelleri olan, istemli hareketlerin kısıtlı olduğu bireyler için etkili ve stabil bir iletişim için birçok fırsatlar yaratmaktadır. Böylece bağımsızlık ve hayat kalitesini artırmak için olanak sunar. Bu sistem şimdiye kadar daha çok inme sonras veya amyotrofik lateral skleroz sebebiyle iletişimini sonradan yitiren yetişkinler için kullanılmaktaydı. Ancak zamanla bunun Serabral Palsi veya Rett sendromu gibi fiziksel kontrolü etkileyen kişiler için de kullanılabileceği gözlemlendi ve bu alanda çok büyük ilerlemeler kaydedildi. Aynı zamanda bunun zor ve öğrenilmesi gereken bir sistem olduğunun da altı çizilmelidir. Sistemin kişiye uygunluğu değerlendirmeli ve bunu nasıl kullanacağına dair bu sistemi bilen bir uzman tarafından yönlendirilmelidir. İlk adım olarak aynı sistem üzerinde gözle kontrol edilen sebep-sonuç bazlı oyunlar kullanılabilir. Böylece kişi kendi göz kontrolü üzerindeki kontrolünü artırarak iletişim için gerekli olan daha ileri beceriler için bu kontrolü genelleyebilir.


76 views0 comments

Recent Posts

See All