Search

#CumaAraştırması - ADIS konuşmayı engelliyor mu?

Updated: Apr 27, 2020


“Alternatif İletişim metodları konuşmayı engeller.” ADIS ile ilgili birçok yanılgıdan biri. Peki araştırmalar ne diyor?

Bu meta-analiz makalesi Alternatif ve Destekleyici İletişim sistemlerinin sözel iletişim üzerindeki etkisini belirlemeyi amaçlar. Meta-analiz, belirli bir konuda yapılmış birbirinden bağımsız birden çok çalışmanın sonuçlarını birleştirme ve elde edilen araştırma bulgularının istatistiksel analizini yapma yöntemidir.

Bu analiz 1975 ve 2003 yıllarında yayınlanmış 27 vakalık 6 çalışmayı içeren kapsamlı bir ADİS literatür araştırmasından oluşur. Bu araştırmalarda katılımcılar 2-60 yaşlarında olup zihinsel gerilik ve/veya otizm tanılarına sahiptiler. Vakalar