Search

#CumaAraştırması - ADIS konuşmayı engelliyor mu?

Updated: Apr 27, 2020


“Alternatif İletişim metodları konuşmayı engeller.” ADIS ile ilgili birçok yanılgıdan biri. Peki araştırmalar ne diyor?

Bu meta-analiz makalesi Alternatif ve Destekleyici İletişim sistemlerinin sözel iletişim üzerindeki etkisini belirlemeyi amaçlar. Meta-analiz, belirli bir konuda yapılmış birbirinden bağımsız birden çok çalışmanın sonuçlarını birleştirme ve elde edilen araştırma bulgularının istatistiksel analizini yapma yöntemidir.

Bu analiz 1975 ve 2003 yıllarında yayınlanmış 27 vakalık 6 çalışmayı içeren kapsamlı bir ADİS literatür araştırmasından oluşur. Bu araştırmalarda katılımcılar 2-60 yaşlarında olup zihinsel gerilik ve/veya otizm tanılarına sahiptiler. Vakaların hepsi ADIS kullanmaktadır. 6 araştırmanın ortak sonuçlarına göre:

ADIS kullanan vakaların %89 ise sözel iletişimde kazanımlar gösterdi.

Yani ADİS konuşmayı engellemek yerine %89 oranında desteklemektedir.


Makale:

The Impact of Augmentative and Alternative Communication Intervention on the Speech Production of Individuals With Developmental Disabilities: A Research Review. By Diane C. Millar, Janice C. Light and Ralf W. Schlosser in Journal of Speech, Language and Hearing Research, April 2006, Vol 49, 248-264.


22 views0 comments

Recent Posts

See All