Search

COVID-19 ve TÜM çocuklar

Çocuklar, yiyecek, barınma, ulaşım ve tıbbi bakımlarını sağlamak için diğerlerine bağımlı olan nüfusun savunmasız bir kesimidir. Dünyanın dört bir yanındaki yüz milyonlarca çocuk, COVID-19 salgınının yayılmasını kontrol etmek için alınan önlemler nedeniyle, kötü muamele, cinsiyete dayalı şiddet, sömürü, sosyal dışlanma ve ihmal olmak üzere güvenlik ve refahlarına yönelik artan tehditlerle karşı karşıya kalabilir.  

Birkaç ay içinde, COVID-19 çocukların ve ailelerin hayatlarını baş aşağı etti. Okulların kapanması ve sokağa çıkma yasakları gibi gerekli olan önlemler maalesef ki çocukların rutinlerini ve destek sistemlerini de etkiledi.  2009 büyük H1N1 salgınlarını deneyimlemiş topluluklarda yapılan gözlemlerde okulların kapatılmasıyla çocukların evde yalnız kaldığı, öğünlerinin eksik verildiği ve eğitimlerinin devam etmediği not edilmiştir. Salgınların ruh sağlığı üzerindeki etkileri hakkında yeterli, etkili veri bulunmaktadır. Bununla birlikte, 2003 şiddetli akut solunum sendromu (SARS) salgınından elde edilen veriler, etkilenen topluluklarda yüksek düzeyde stresin varlığını göstermektedir.

Şiddetli bir salgın sırasında, önlem stratejilerinin çocuklar, ebeveynler ve diğer aile üyeleri arasında stres ve karışıklığa neden olması muhtemeldir. Ebeveynlerin çalışamaması, çocukların evde olması ve sevdiklerinin hasta olması durumunda aile stres düzeylerinin artması muhtemeldir. Bunun bazı çocukları şiddete ve psikososyal sıkıntılara karşı daha savunmasız bırakabileceği unutulmamalıdır. Özellikle kadınları ve kız çocuklarını göz ard