Search

Core Board - Türkçe

Yardımsız alternatif ve destekleyici iletişim sistemlerine bir diğer örnek de 'core board' yani direk karşılığı olarak çekirdek tahtası ya da bizim isimlendireceğimiz temel iletişim görselidir.Temel iletişim görselleri iletişime geçmek için ihtiyaç duyulan temel kelime ve kelime gruplarından oluşur ve birçok araştırmaya bağlı olarak oluşturulmuştur. Bu araştırmalardan en çok aklımda kalanı ise şudur:Bir grup tipik gelişen öğrenciyi hayvanat bahçesi gezisine gönderirler veçocukların bu gezi boyunca kullandıkları kelime ve cümleleri kaydederler. Gezi öncesinde en çok kullanılacağı tahmin edilen sözcükler hayvan isimleri yani; zürafa, aslan, karga vs olması beklenirken çocuklar aslında bunlardan çok daha farklı kelimeler kullandıklarını kanıtladılar ör: 'gel, git, dur, hayır istemiyorum, çok güzel!, bak, acıktım, susadım, tuvalete gitmek istiyorum' vs gibi. Bunun üzerine engelli öğrenciler için de hazırlanan yardımsız alternatif iletişim sistemlerinin tekrardan düşünülmesi gerektiği kararlaştırıldı. Görselle iletişime geçen öğrencilere genel olarak verilen sözcük gruplarının sadece isimlerden oluştuğu görüldü yani; elma, ekmek, top, IPAD vs gibi. Ancak iletişim sadece istek belirtmek veya isimlendirmekten öte birçok fonksiyon için de kullanılmaktadır ör: his belirtmek (mutluyum!), soru sormak (ister misin?), yorum yapmak (bu çok güzel), durumdan uzaklaşmak (hayır! dur!) vs gibi.Bu sebeple birçok iletişim fonksiyonunu yerine getirebilmek için bu temel iletişim görselleri oluşturuldu. Ben de bunun ilk kez Türkçe çevirisini hazırladım ve bu postta ekledim.Görselde varolan kelimeler Türkçe dilbilgisi kurallarını takip etmekte yani özne + tümleç + yüklem olarak sıralanmakta. Ayrıca farklı kategorilerde olan bu kelimelerin hepsi farklı bir renkte ör: özne - turuncu, yer belirleyen isimler/nerede sorusuna cevap veren isimle - mavi, yüklem ve/veya komut veren kelimeler - sarı, his ifade eden kelimeler - mor vs gibi. Bunun sebebi öğrenimi kolaylaştırmak ve motor öğrenim becerisi ve hafızayı güçlendirerek tüm bir çalışma oluşturmak.Bu görseli kullanarak sözel olarak iletişime geçmekte zorlanan öğrencilerimizin etkili iletişime geçmesi için yardımcı olabiliriz. Tek bir board/tahta/görsel kullanarak hem istek, hem his, hem ihtiyaç, hem soru hem de yorum yapma fonksiyonlarını kullanmalarını yardımcı olabiliriz. Ayrıca en üstteki şerit değişken olup, duruma göre yeni kelimeler eklenerek kelime hazinesinin gelişmesine de yardımcı olabiliriz ör: burda yemek, kıyafet, ve aile bireyleri kategorilerine örnek ekledim.Temel iletişim görseline nerden başlanır, bu görsel nasıl hazırlanır hakkında daha detaylı bilgi için buraya yorum yapabilir veya mesaj/e-mail gönderebilirsiniz. E-mailim ersnsny@gmail.com


89 views0 comments

Recent Posts

See All