Search

Big Mack düğmeleri

Big Mack düğmeleri mesaj kaydetme seçeneği ile sözel iletişime geçmeyen ve/veya başlangıç seviye/iletişime geçmekte olan öğrneciler için aktif katılım, istek belirtme ve çevrelerini kontrol edebilme imkanı sağlar. Türkçe'de bas-konuş olarak da ifade edilir.

Avantajları:

- Big Mack kolay kullanılır, kolayca anlaşılır ve başlangıç seviye/geçlişmekte olan iletişimciler için iletişime geçme, istek belirtme, katılım gösterme gibi iletişim imkanları sağlar.

</