Search

Anahtar Kelimelerden Oluşan Sembol Panosu

Updated: Jun 15, 2020

Bu videoda yardımsız alternatif ve destekleyici iletişim metodlarına örnek olarak anahtar kelime kullanan sembol iletişim panosu ekledim - core board.


DKT ve özel eğitim seanslarında öncelikli olarak öğretilen kelime isimleri genelde nesnelerden oluşur ör: elma, araba, top, pantolon, su, süt, makarna vs gibi. Ancak araştırmalar çocukların tipik dil gelişimini araştırdıklarında öğrencilerin ilk öğrendikleri ve en sıklıkla kullandıkları kelimelerin sadece nesnelerden ibaret olmadıklarını gözlemlemişlerdir. Saadettin Keklik'in 0-6 yaş çocukların en çok kullandığı kelimeleri gözlemleyen araştırmasında öğrencilerin en sıklıkla kullandığı ilk 20 kelime aşağıdaki gibidir: ev, al, anne, baba, su, ve, bu, daha, ne, git, yap, güzel, küçük, ver, bak, ol, sonra, gel, ben, var.

Bu kelimeler bu panoda da kullanılan 'anahtar kelimeler'dir. Yani bu kelimeleri her mekana/duruma/olaya uygun olarak kullanabiliriz. 'Top' kelimesi bizi sadece oyun sırasında iletişime geçebilmek için sınırlarken aynı durum içerisinde "ver, al, git, ben, bak" kelimelerini öğretirsek, öğrenciye iletişime geçebilmes