Search

Çok Duyulu Kitaplar - Multisensory books

Farklı yollarla kişiler arası iletişim sağlanabiliyor olması, iletişimin ne kadar zengin bir alan olduğunu gösterir. Dolayısıyla iletişim güçlükleri olan çocuklar söylemek istediklerini çeşitli yollarla aktarabilir.

“Her insanın mutlaka söyleyecekleri vardır!”

Çocukların söylemek istediklerine yardımcı olan ve onları iletişim kurmaya teşvik eden uygulamalardan biri çok duyulu kitaplardır.


Çok duyulu kitaplar anlamayı kolaylaştıran, iletişime katılımı artıran, aynı zamanda da